Балони со хелиум (латекс)

Балоните со хелиум (латекс) стојат и лебдат од 8 до 10 часа. Доколку се стави специјален гел може да летаат четирикратно повеќе. Балоните со хелиум(фолија) можат да издржат повеќе од 4 дена.
За повеќе совети контактирајте не…